Wszystkie pola są wymagane.
Konto nauczyciela

Komunikaty

ZDJĘCIA Z FINAŁU KONKURSU "AD REM"

>>Kliknij na ten link aby je pobrać


25 listopada 2010 r. druga edycja Konkursu AD REM dobiegła końca. Drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach w składzie: Dorota Ponczek, Mateusz Mnich, Michał Muskała pod opieką Pani Kornelii Rolewicz jednogłośnie została wskazana przez Zespół Sędziowski jako zwycięzca. Była on stroną afirmującą tezę debaty, którą oceniali:
▲ Aleksander Grad - Minister Skarbu Państwa,
▲ Beata Jarosz - Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości,
▲ Andrzej Klesyk - Prezes PZU S.A.,
▲ Zbigniew Modrzewski - Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości,
▲ Wiesław Rozłucki - współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Choć werdykt był jednogłośny, sędziowie zgodnie podkreślali wysoki poziom drużyny z Zespołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej - II Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze. Pierwszy mówca tej drużyny, Krzysztof Aszkowski, ogłoszony został najlepszym mówcą debaty. W walce o zwycięstwo wspierali go: Anna Dublańska i Andrzej Janecki. Opiekę nad zespołem sprawowała Pani Anna Broda-Karłyk. Debata była barwna i interesująca. Angażowała nie tylko debatujących, ale także żywo reagującą publiczność.
Duże zainteresowanie publiczności wywołało wystąpienie Pana Andrzeja Klesyka na temat przebiegu prywatyzacji PZU S.A., które miało miejsce podczas przygotowania zespołów do debaty.
 

„Debata finałowa i cały konkurs AD REM zostały przeprowadzone z pełnym profesjonalizmem. Organizatorzy zadbali o każdy szczegół. Wszystko było dopięte na ostatni guzik!”

Marek Jankowski, student WSB w Poznaniu

„Debata bardzo nas zainteresowała. Argumenty i dowody przedstawione przez obie strony były konkretne, ciekawe i przekonujące. Ta debata powinna być pokazana w mediach. Cieszymy się, że czas, który poświęciłyśmy na oglądanie debaty nie jest czasem straconym. Dowiedziałyśmy się z niej bardzo wiele.”

Joanna Piechocka
Magda Kruk
Katarzyna Orzoł
uczennice z ZS Ekonomicznych
w Wołominie

„Gratuluję pomysłu - świetna forma edukacji. Uczniowie nauczyli się wiele o akcjonariacie obywatelskim, ale nabyli również umiejętność debatowania.”

Kornelia Rolewicz, nauczyciel Kopernik - Katowice

„Bardzo ciekawa prezentacja Pana prezesa PZU, która bardzo pogłębiła naszą wiedzę. Miła atmosfera, bardzo dobra organizacja. Uczniowie dobrze przygotowani do debaty - ciekawe wypowiedzi, przemyślenia, sugestie.”

Paweł Hubicz
nauczyciel
ZS Samochodowych i Licealnych w Warszawie

„Uważam, że projekt Przekonujemy się do prywatyzacji i konkurs AD REM to świetne przedsięwzięcie. Mnie, jako uczestnikowi pomogło ono zdobyć umiejętności poszukiwania informacji, analizowania, wyciągania wniosków. A co najważniejsze, udało mi się przełamać tremę przed wystąpieniami publicznymi. Bardzo się cieszę, że mogłem brać udział w tym przedsięwzięciu.”

Tomasz Pupka-Lipiński
uczestnik konkursu
III LO w Gdyni

Debata finałowa z udziałem publiczności, która odbyła się w Sali Kolumnowej Ministerstwa Skarbu Państwa poprzedzona była rundą eliminacyjną, która miała miejsce 24 listopada w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie. W debacie oprócz zespołów z Katowic i Zielonej Góry wzięli udział uczniowie ze szkół: VI Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, ZS im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie, ZS Ekonomicznych w Opolu, III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Uczniowie debatowali w dwóch losowo wyłonionych grupach i byli oceniani przez Zespół Sędziowski w składzie:
▲ Mirosław Skowerski - Zastępca Dyrektora Departamentu Prywatyzacji,
▲ Paweł Calski - Departament Analiz MSP, Naczelnik Wydziału,
▲ Katarzyna Włodek-Makos - Radca Ministra Skarbu Państwa,
▲ Małgorzata Dec - Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz MSP,
▲ Urszula Nowak - Redaktor Naczelna „Gazety szkolnej”,
▲ Michał Janczura - dziennikarz radia TOK FM.
 

Oto ich refleksje:
„Bardzo cenna inicjatywa. Pokazuje poziom przygotowania młodzieży do wymiany poglądów na tematy ekonomiczne. Konkurs o dużych walorach edukacyjnych. Organizacja bez zastrzeżeń.”

Mirosław Skowerski
Ministerstwo Skarbu Państwa

„Bardzo wskazane byłoby nagrywanie debat na wszystkich poziomach, aby móc przeanalizować je szczegółowo. Dobre debaty mogłyby być interesującym materiałem edukacyjnym dla szkół.”

Urszula Nowak
Redaktor Naczelna
„Gazety szkolnej”

„Bardzo ciekawe debaty. Dobre argumenty stron. Raczej łatwiejsze dla uczestników wydaje się argumentowanie na TAK. Dość duża wiedza merytoryczna, choć co do szczegółów można jeszcze co nieco poprawić.”

Paweł Calski,
Ministerstwo Skarbu Państwa

Debaty eliminacyjne poprzedzone były panelami szkoleniowymi, podczas których swoją radą służyli: Pan Piotr Fidos z Ministerstwa Skarbu Państwa i Pan Krystian Węgrzynek - expert w zakresie metody debaty.


5 listopada 2010 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy odbył się III etap regionalny konkursu AD REM, w którym wzięły udział zespoły z następujących szkół: III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy.
Zespół z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzyniu nie zgłosił się.

Debatę finałową oceniali:
- dr Tomasz Marcysiak - Przewodniczący jury, dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy,
- dr Witold Goszka – przedstawiciel Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Toruniu,
- dr Danuta Szymańska AL. –Samarrai – Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
- Zbigniew Wyszkowski – nauczyciel historii w VI LO w Bydgoszczy,
- Dawid Kapa – student WSB.

Debatę eliminacyjną oceniali:
- Małgorzata Kościelecka – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy,
- Zbigniew Wyszkowski - nauczyciel historii w VI LO w Bydgoszczy,
- Dawid Kapa – student WSB,
- Piotr Pawlikowski – student WSB,
- Joanna Chrzanowska – student WSB.

Debatę publiczną obserwowali:
- Małgorzata Kasiorek – Inspektor Wojewódzki, przedstawiciel Biura Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- Barbara Daroń – wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
- Teresa Baranowska – Inspektor Wydziału edukacji Urzędu miasta Bydgoszcz,
- dr Magdalena Mosionek-Szweda – wykładowca WSB.
W trakcie obrad komisji sędziowskiej Pani dr Magdalena Mosionek-Szweda przedstawiła wykład dla publiczności na temat: „Struktura polskiego rynku kapitałowego i jego oferta dla emitentów i inwestorów”.

Jednogłośną decyzją sędziów zwycięzcą Konkursu został zespół z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w składzie:
1.Tomasz Pupka-Lipiński,
2.Mateusz Roda,
3.Mateusz Mucha.
Opiekunem zespołu jest Pan Waldemar Kotowski.

Zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów w konkursie!

 


W dniu 5.11.2010 r. w siedzibie WSB w Chorzowie ul. Sportowa 29 odbyła się regionalna debata konkursu AD REM.
Do debaty zakwalifikowały się cztery zespoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach, II LO im. M. Konopnickiej w Katowicach, Zespół Szkół im. CK. Norwida w Częstochowie , IV LO w Łodzi.
W rozgrywce finałowej spotkały się Zespół Szkół nr 1 im. Kopernika w składzie: Dorota Ponczek, Mateusz Mnich, Michał Muskała, pod opieką pani Kornelii Rolewicz oraz II LO im. Marii Konopnickiej z Katowic w składzie: Adrian Kowalski, Krzysztof Głuszczyk, Piotr Szczykała pod opieką pani Grażyny Paździorek.
Rozgrywka odbyła się w auli, gdzie wszystkich przywitał Prodziekan WSB w Chorzowie dr Łukasz Makowski oraz Wicedyrektor RODN "WOM" w Katowicach, Tomasz Grad. Pan Grzegorz Słoik z delegatury MSP w Katowicach odczytał list od Pani Dyrektor, w którym życzyła ona zespołom udanej rozgrywki i walki "fair play".
Wśród publiczności można było zauważyć ważne w regionie osoby: Pana Wiceprezydenta Chorzowa - Mariana Salwiczka oraz reprezentujących Kuratorium Oświaty: Panią Ewę Fiedziukiewicz i Pana Wicedyrektora - Mirosława Papiernika.
Debatę fianłową prowadził Pan Krystian Węgrzynek, a sędziowali:

- dr Marek Bartoń - dyrektor ZS nr 1 w Katowicach,
- Pan Piotr Fidos - przedstawiciel Departamentu Rynków Kapitałowych w MSP w Warszawie,
- Panie Iwona Kawiak i Beata Szynalska-Skarżyńska - nauczycielki ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych,
- Pan Paweł Polak - przedstawiciel ING Bank Śląski Oddz. w Chorzowie,
- Pan Grzegorz Słoik - główny specjalista w Delegaturze MSP w Katowicach,
- Pan Grzegorz Zagała - student WSB w Chorzowie.

W Konkursie AD REM w Chorzowie zwyciężył zespół z I LO im. Kopernika w Katowicach.

Publiczność stanowiła młodzież wraz z opiekunami z następujących szkół: I LO im. Kopernika w Będzinie, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach, VII LO w Katowicach, ZS nr 1 w Katowicach, IV LO w Bytomiu, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Langego w Bytomiu, ZSE im. Korfantego w Katowicach, IV LO w Chorzowie. Widzowie żywo reagowali na toczącą się debatę nagradzając brawami najlepsze argumenty.
Wśród wypowiedzi, które usłyszeć można było w czasie konkursu, najczęściej powtarzały się te dotyczące profesjonalnej organizacji, ciekawej formy dyskusji, doskonałego przygotowania drużyn.
Oto niektóre:
"Organizacja i idea na celujący" - sędzia.
"Zespoły przygotowane bardzo dobrze merytorycznie" - sędzia.
"Debata jest wspaniałym sposobem nie tylko na rywalizację i wymianę poglądów, ale również na wzajemną naukę" - uczeń ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, publiczność.
"Konkurs został profesjonalnie zorganizowany ”- uczeń ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, publiczność.
"Bardzo chętnie ponownie wezmę udział w podobnym wydarzeniu" - uczennica ZSE w Katowicach, publiczność.

Finaliści debaty oraz ich nauczyciele otrzymali dyplomy oraz notesy, które ufundował Minister Skarbu Państwa a także upominki od Prezydenta Miasta Chorzowa, od dyrektora RODN „WOM” w Katowicach, od dziekana WSB w Chorzowie oraz od WSz PWN.

 


Uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu okazali się najlepsi w etapie regionalnym konkursu Ad REM we Wrocławiu. Uczestnicy tego etapu konkursu debatowali na temat: „Akcjonariat obywatelski to najlepszy sposób na upowszechnianie w Polsce własności prywatnej w Polsce”?
Ad rem - to znaczy „do rzeczy” i to właśnie rzeczowość argumentacji była najważniejszym elementem oceny debatujących drużyn. W etapie regionalnym konkursu, który zorganizowała Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przy współpracy Ministerstwa Skarbu Państwa, Wyższych Szkół Bankowych, Wyższej Szkoły Agrobiznesu oraz Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, debatowały cztery drużyny, które najlepiej wypadły w poprzednich dwóch etapach. Dwie z nich wzięły udział w debacie finałowej, która odbyła się z udziałem publiczności.
Cztery drużyny, które w tym roku okazały się najlepsze w naszym regionie, gościliśmy 5 listopada w WSB we Wrocławiu. Byli to uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu (dwie drużyny) oraz drużyny z Liceum Nr I w Dzierżoniowie i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu. Najlepsza w ciężkim boju na ekonomiczne argumenty okazała się drużyna z Opola w składzie: Łukasz Winiarski, Michał Trojanowski i Tomasz Cichoń. Ich opiekunką jest Pani Katarzyna Romanowska. To właśnie oni będą reprezentować nasz region na finale konkursu AD REM w Warszawie.
Debaty sędziowali pracownicy naukowi wrocławskich uczelni oraz specjalnie do tego celu przeszkoleni studenci Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W składzie sędziowskim debaty finałowej znalazł się przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa – Pan Władysław Limont. Debatę podsumował wykładem Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, dr Andrzej Sucholiński.
Konkurs „AD REM” jest organizowany w ramach ogólnopolskiego projektu „Przekonujemy się do prywatyzacji”. Jego celem jest zachęcenie uczniów do poznawania i rozumienia zjawisk związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz kształtowanie w nich umiejętności przewidywania zdarzeń gospodarczych. Partnerem organizacyjnym konkursu jest grupa Wyższych Szkół Bankowych. Wrocławski etap konkursu odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Marka Łapińskiego.


 


4 listopada 2010 r. w Zespole Szkół Spożywczych im. dra Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 20 odbyła się debata regionalna ogólnopolskiego konkursu AD REM.
Zawodnicy konkursu debatowali nad tezą: „Akcjonariat obywatelski to najlepszy sposób na upowszechnianie własności prywatnej w Polsce".

W potyczce na argumenty rywalizowały ze sobą zespoły z czterech szkół: VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach, Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.


W finale konkursu zwyciężył zespół z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach w składzie: Radosław Wąsik, Daniel Wiśniewski, Adam Gębski. Opiekunką zespołu jest p. Teresa Wójcicka.

Drugie miejsce wywalczył zespół z Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Jadwigi w Kielcach.
Debatę sędziowali:

  1. Andrzej Czarnecki WSK PZL Rzeszów,
  2. Teresa Drupka – ICN Polfa Rzeszów,
  3. Bogusław Kapusta – NBP OO w Rzeszowie - wicedyrektor,
  4. Adam Kawałek – Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Rzeszów - wicedyrektor,
  5. Maria Maruszak – Trener Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości,
  6. Anna Pakuła-Sacharczuk – Urząd Marszałkowski,
  7. Iwona Piętak - Polskie Radio Rzeszów,
  8. Paweł Sroczyński – MSP Warszawa,
  9. Maria Winiarz – Zespół Szkół Nr1 Rzeszów - wicedyrektor,
  10. Jolanta Wiśniowska – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego - dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wśród zaproszonych gości młodzież witała Panią Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli - Krystynę Wróblewską i Pana Jerzego Cyprysia ubiegłorocznego sędziego konkursu a obecnie kandydata na prezydenta Rzeszowa.

Liczna publiczność przyglądała się nie tylko debacie, ale miała okazję wysłuchać 2. wystąpień na temat dobrych praktyk prywatyzacyjnych na Podkarpaciu. Wykłady wygłosili : Andrzej Czarnecki, WSK PZL S.A. Rzeszów i Ryszard Zając, Prezes Solbet Stalowa Wola.

Oto kilka opinii na temat Konkursu AD REM:

„Niezwykle cenna inicjatywa, ponieważ daje młodzieży szanse na szczegółowe zapoznanie się z problemami prywatyzacji. Ta wiedza nie jest szeroko rozpowszechniona w szkołach. Ogromnym walorem Konkursu jest sama debata, która daje szansę przyswojenia sobie reguł kulturalnej dyskusji, gromadzenia argumentów i ich prezentowania, stosowania dowodów, skutecznego przekonywania do swoich racji.”
Iwona Piętak, Polskie Radio, sędzia.

„AD REM jest bardzo ciekawym konkursem dla uczniów zainteresowanych tematyką giełdy i prywatyzacji. To ogromna korzyść dla młodych ludzi, którzy uczą się podejmowania decyzji, obrony własnego z dania w oparciu o argumenty.”
Magdalena Górak I LO w Łańcucie, uczennica obserwująca debatę.

„Bardzo dobra organizacja, bardzo dobry pomysł, godny upowszechnienia. Temat interesujący, rozwijający samodzielne myślenie. Formuła konkursu uczy kultury sporu, argumentowania. Ważne jest również to, ze doszło do integracji działań wielu środowisk: biznesu, mediów, samorządu i edukacji. Poziom zaangażowania środowiska rzeszowskiego - bardzo wysoki, czego najlepszym dowodem jest skład zespołu sędziowskiego.”
Maria Winiarz, wicedyrektor ZS Nr 1 w Rzeszowie, sędzia.


O zwycięstwo walczyły zespoły z czterech szkół: Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie, Zespołu Szkół nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, Zespołu Szkół Samochodowych w Warszawie, XLI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Warszawie.
Debata odbyła się w Wyższej Szkole Agrobiznesu , która jest partnerem w projekcie „Przekonujemy się do prywatyzacji”:
Debatę oceniali:


Jacek Romanowicz - Ministerstwo Skarbu Państwa
Maria Magdalena Ferenc - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
Danuta Momot - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
Zbigniew Kosiński - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
Ryszard Kuliński - Centrum edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 

Zwyciężył zespół z Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie.


Skład zespołu:
1. Jarosław Manista,
2. Łukasz Józefowicz,
3. Jacek Pokora.

Opiekunka zespołu, Elżbieta Michalewska, powiedziała: „Debat szkolna to świetna lekcja umiejętności prowadzenia dyskusji na wysokim poziomie”.

Trzy uczennice Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży, które przysłuchiwały się debacie, nie żałowały tak spędzonego czasu: „Naszym zdaniem czas spędzony na tej debacie nie był czasem straconym. Dowiedziałyśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat prywatyzacji”. Pan Jacek Kocoń, Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży zauważył: „Taka forma propagowania zagadnień prywatyzacyjnych wśród młodzieży jest świetną szkołą zdobywania wiedzy, a także umiejętności poprawnej wypowiedzi oraz dyskusji.” Także sędziowie pozytywnie wypowiadali się na temat konkursu: ”Konkurs bardzo dobrze przygotowany pod względem organizacyjnym. Młodzież z różnych szkół miała możliwość zapoznania się "na żywo" ze sposobem prowadzenia debaty oraz problematyką prywatyzacji. Uważam, że debata to jedna z najlepszych metod aktywnego zdobywania wiedzy” - powiedziała Pani Krystyna Marusiak.


Zwycięzcom życzymy sukcesu podczas finału Konkursu AD REM w Warszawie.


3 października w Wyższej Szkołe Bankowej w Poznaniu odbyły się pierwsze regionalne debaty uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach konkursu „AD REM” realizowanego pod patronatem Ministra Skarbu Państwa, Aleksandra Grada.

W walce na argumenty nad tezą: „Akcjonariat obywatelski to najlepszy sposób na upowszechnianie własności prywatnej w Polsce” zmierzyły się ze sobą cztery zespoły, które przeszły do III etapu po rozwiązaniu zadania problemowego.

W gronie debatujących znalazły się:
• I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie
• XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
• Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej - II Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze.

Debatę sędziowało Jury w składzie: Krzysztof Tomczyński - przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa, Mieczysław Ferenc - Członek Zarządu Starostwa Powiatowego, Wiesław Biernacki - Prezes Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o., Bogna Frąszczak - Dyrektor Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, Sylwia Lorenc-Lisiewicz - nauczyciel, Wiesław Banaś – nauczyciel oraz studenci uczelni.

Zwyciężyli uczniowie z Zespołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej - II Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze w składzie: Krzysztof Aszkowski, Anna Dublańska, Andrzej Janecki pod opieką Anny Brody-Karłyk. Laureaci wezmą udział w IV etapie konkursu, który odbędzie się w Warszawie

Gratulujemy!


Uwaga!
Komisja Konkursowa oceniła prace, które wpłynęły na II etap Ogólnopolskiego Konkursu AD REM. Spośród ocenionych prac wyłoniono 24, których autorzy przystąpią do III etapu Konkursu i zmagać się będą podczas debat w 6. regionach.
Wszystkim Uczestnikom II etapu Konkursu AD REM serdecznie dziękujemy, a zespołom, które zakwalifikowały się do III etapu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Region: Bydgoszcz.
Data Konkursu: 5 XI 2010 r.
Miejsce konkursu:
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, ul. Fordońska 64.


▲ login: mariako_1 nr 1
▲ II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzyniu
Zespół w składzie:
1. Michał Maruszak
2. Dominik Łukasiński
3. Łukasz Mroziak
Opiekun: Maria Kołłupajło

▲ login: gdynia3_1 nr 1
▲ III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni
Zespół w składzie:
1. Tomasz Pupka-Lipiński
2. Mateusz Roda
3. Mateusz Mucha
Opiekun: Waldemar Kotowski

▲ login: buczynska_1 nr 1
▲ Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu
Zespół w składzie:
1. Grzegorz Bandura
2. Łukasz Kolenderski
3. Michał Góral
Opiekun: Małgorzata Płatkowska

▲ login: kpwk039_1 nr 1
▲ II Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
Zespół w składzie:
1. Emilian Wilgrandt
2. Amadeusz Domachowski
3. Arkadiusz Grelewicz
Opiekun: Anna Wolnik

Region: Chorzów.
Data konkursu: 5 XI 2010 r.
Miejsce konkursu:
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29.

▲ login: marta955_1 nr 1
▲ IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
Zespół w składzie:
1. Konrad Wołkowski
2. Marta Skrzypińska
3. Dominik Czechowski
Opiekun: Marta Jaśkiewicz

▲ login: urszula1_9 nr 9
▲ Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Częstochowie
Zespół w składzie:
1. Michał Woźniak
2. Piotr Mierzwa
3. Dawid Kleszcz
Opiekun: Joanna Hołodniuk

▲ login: slaw056_1 nr 1
▲ II Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi w Katowicach
Zespół w składzie:
1. Piotr Szczykała
2. Krzysztof Głuszczyk
3. Adrian Kowalski
Opiekun: Grażyna Paździorek

▲ login: nrolewicz_1 nr 1
▲ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
Zespół w składzie:
1. Dorota Ponczek
2. Mateusz Mnich
3. Michał Muskała
Opiekun: Kornelia Rolewicz

Region: Łomża.
Data konkursu: 4 XI 2010 r.
Miejsce konkursu:
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19.

▲ login: tcebelinski_1 nr 1
▲ Zespół Szkół nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
Zespół w składzie:
1. Inga Chojnowska
2. Monika Dembińska
3. Edyta Jaczyńska
Opiekun: Tomasz Cebeliński

▲ login: wmzg023_1 nr 1
▲ Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie
Zespół w składzie:
1. Jarosław Manista
2. Łukasz Józefowicz
3. Jacek Pokora
Opiekun: Elżbieta Michalewska

▲ login: pawel.public_2 nr 2
▲ XLI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Warszawie
Zespół w składzie:
1. Wiktor de Witte
2. Katarzyna Dębska
3. Jakub Skorupski
Opiekun: Paweł Kołodziejczyk

▲ login: mzjs018_1 nr 1
▲ Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Warszawie
Zespół w składzie:
1. Adam Mańk
2. Marek Josiewicz
3. Damian Puchalski
Opiekun: Jarosław Stolarski

Region: Poznań.
Data Konkursu: 3 XI 2010 r.
Miejsce konkursu:
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Ratajczaka 5/7.

▲ login: suniaika_3 nr 3
▲ I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie
Zespół w składzie:
1. Michał Boruta
2. Tomasz Grzesiak
3. Łukasz Trochonowicz
Opiekun: Ewa Kupczyk

▲ login: suniaika_2 nr 2
▲ I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie
Zespół w składzie:
1. Maciej Miś
2. Rafał Sokaluk
3. Mateusz Nowak
Opiekun: Ewa Kupczyk

▲ login: tiamat_1 nr
▲ XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
Zespół w składzie:
1. Joanna Gola
2. Michał Kwiecień
3. Arkadiusz Miodowski
Opiekun: Patryk Araszkiewicz

▲ login: anna1_1 nr 1
▲ Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej - II Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
Zespół w składzie:
1. Krzysztof Aszkowski
2. Anna Dublańska
3. Andrzej Janecki
Opiekun: Anna Broda- Karłyk

Region: Rzeszów.
Data konkursu: 4 XI 2010 r.
Miejsce konkursu:
Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie, ul. Warszawska 20.


▲ login: ekonomia_2 nr 4
▲ Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim
Zespół w składzie:
1. Paulina Sworska
2. Mateusz Matejek
3. Patryk Starzyński
Opiekun: Elżbieta Pieńko

▲ login: swms003_1 nr1
▲ VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach
Zespół w składzie:
1. Radosław Wąsik
2. Daniel Wiśniewski
3. Adam Gębski
Opiekun: Teresa Wójcicka

▲ login: swms011_2 nr 2
▲ Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
Zespół w składzie:
1. Mateusz Chłopek
2. Jakub Reliszka
3. Aleksander Woźniak
Opiekun: Marta Martyniuk

▲ login: Pkml017_4 nr 4
▲ Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
Zespół w składzie:
1. Piotr Maślanka
2. Patryk Koniarz
3. Daniel Karnas
Opiekun: Anna Pękala

Region: Wrocław.
Data konkursu: 5 XI 2010 r.
Miejsce konkursu:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31.

▲ login: malgorzata_1 nr 1
▲ XIV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu
Zespół w składzie:
1. Arkadiusz Bebel
2. Daniel Mazurkiewicz
3. Krzysztof Zdobylak
Opiekun: Małgorzata Drwięga

▲ login: dsbb034_2 nr 2
▲ I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie
Zespół w składzie:
1. Jarosław Smacki
2. Michał Wrzosek
3. Anna Miedziak
Opiekun: Elwira Kłosowicz

▲ login: malgorzata_2 nr 4
▲ XIV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu
Zespół w składzie:
1. Krystian Kwiecień
2. Tomasz Limisiewicz
3. Kajetan Niewczas
Opiekun: Małgorzata Drwięga

▲ login: 1974kr_2 nr 2
▲ Zespół Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego Grota w Opolu
Zespół w składzie:
1. Łukasz Winiarski
2. Michał Trojanowski
3. Tomasz Cichoń
Opiekun: Katarzyna Romanowska


Teza debaty: Akcjonariat obywatelski to najlepszy sposób na upowszechnianie własności prywatnej w Polsce. 


17.10.2010 r. w godzinach 11.00-13.00 w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 4 odbyła się konferencja dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nt. „Blaski i cienie prywatyzacji” w ramach projektu „Przekonujemy się do prywatyzacji” zorganizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada. Gospodarzem Konferencji był Pan Tadeusz Bajda, Dyrektor szkoły . W konferencji udział wzięli zaproszeni goście:
• Pani Magdalena Szubert, reprezentując Ministerstwo Skarbu Państwa przedstawiła, omówiła i zapoznała zgromadzonych z celami, zadaniami i przebiegiem projektu,
• Pan Krzysztof Mazur, Dyrektor Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Rzeszowie wygłosił wykład nt. „Bieżące wyzwania prywatyzacyjne w Polsce”.

Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Pani Anna Pakuła-Sacharczuk podzieliła się swoimi przemyśleniami dotyczącymi prywatyzacji podczas wystąpienia „Prywatyzacja? Tak, ale… jak? .Co jest w interesie obywateli – koncentracja czy rozproszenie własności”

Dobre praktyki prywatyzacyjne w Rzeszowie i na Podkarpaciu w sposób bardzo interesujący zaprezentowali praktycy życia gospodarczego:
• Pani Teresa Drupka z ICN Polfa Rzeszów,
• Pan Roman Leśniak Prezes ZPE Zapel Boguchwałą - Pan Prezes na koniec swojego wystąpienia zadał uczestnikom 3 pytania - nagrodę, piękny zegar, ma otrzymać uczestnik spotkania, który pierwszy na adres mailowy sekretariatu firmy Zapel przyśle poprawną odpowiedź,
• Pani Maria Lubojemska - Rejman omówiła założenia oraz terminarz Konkursu AD REM.
Po wypowiedziach zaproszonych gości rozpoczęła się dyskusja, polemiki oraz wymiana poglądów.
Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie prezentowanymi zagadnieniami. Po zakończeniu konferencji wiele osób podchodziło i mówiło, że nie spodziewali się tak emocjonującego przebiegu konferencji. Dyrektor Krzysztof Mazur zaprosił uczestników do Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie na kolejną konferencję - debatę o prywatyzacji. Spotkanie ma się odbyć w dniu 14.10.2010r.

W konferencji wzięło udział 30 nauczycieli i około 160 uczniów z całego województwa podkarpackiego.
Każdy nauczyciel i zaproszony gość otrzymał materiały edukacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa „Własność to odpowiedzialność”.
Nauczyciele otrzymali też testy do przeprowadzenia I etapu konkursu AD REM.
Wszystkie informacje o programie znajdują się na stronie www.adrem.junior.org.pl

Maria Lubojemska-Rejman
Konsultant regionalny projektu „Przekonujemy się do prywatyzacji”.
Rzeszów, 15.09.2010 r.

 


 Dnia 17 września 2010 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 7, w Auli dolnej, odbyła się konferencja naukowo-metodyczna pod hasłem: ”Przekonujemy się do prywatyzacji z konkursem debat AD REM”.

Konferencję oficjalnie otworzyła Pani Dyrektor RODN „WOM” w Katowicach Anna Zakrzewska-Zamora. Powitała ona uczestników, a było 68 nauczycieli z różnych szkół województwa śląskiego, zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką postaw obywatelskich i przedsiębiorczych (szczególnie nauczyciele WOS, podstaw przedsiębiorczości, przedmiotów zawodowych-ekonomicznych i inni zainteresowani włączeniem problematyki do zajęć pozalekcyjnych i pracy wychowawczej).
Następnie głos zabrał Pan dr Łukasz Makowski, prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, partnera Fundacji w realizacji projektu w regionie.

Podczas konferencji koordynator regionalny projektu, Anna Czarlińska-Wężyk, zaprezentowała ideę i założenia Projektu „Przekonujemy się do prywatyzacji”, pokazując nauczycielom stronę internetową poświęconą temu przedsięwzięciu oraz wszystkie jego zakładki strony internetowej www.adrem.junior.org.pl. Następnie Pan Grzegorz Słoik, główny specjalista w Delegaturze Ministerstwa Skarbu Państwa w Katowicach, przedstawił założenia i przebieg procesu prywatyzacji w Polsce pod hasłem „Czym jest prywatyzacja? Prywatyzacja jest dla ludzi”.
Jak przygotować uczniów do konkursu AD REM – czym są debaty? Na ten temat mówił Pan Krystian Węgrzynek, specjalista ds. debat i znawca problematyki. Pan Węgrzynek dawał różne ciekawe przykłady z obszaru debatowania, w tym również odniósł się do przebiegu debat w ubiegłym roku oraz zaprezentował fragment filmu poświęconego debacie finałowej w 2009 roku. Wzbudził on duże zainteresowanie uczestników konferencji, którzy zapragnęli poznać stanowisko adwersarzy.
Ostatnim punktem spotkania było omówienie materiałów dydaktycznych w projekcie i zasad posługiwania się nimi oraz rozdanie nauczycielom kompletu materiałów pomocnych w przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu AD REM - testy wersja A i B oraz segregatory z materiałami poświęconymi prywatyzacji, przygotowane i dostarczone przez MSP.
Na zakończenie wręczono nauczycielom zaświadczenia o uczestnictwie w konferencji a prelegentom listy z podziękowaniami.
Przy kawie i ciasteczkach prowadzono jeszcze kuluarowe rozmowy na temat możliwości realizacji projektu w szkołach.
Wszyscy uczestnicy zadeklarowali chęć przystąpienia do projektu, co oznacza, że idea i założenia spotkały się zainteresowaniem i akceptacją.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za udział w spotkaniu i włączenie się do projektu „Przekonujemy się do prywatyzacji”.

 


 Dnia 16 września 2010 r. w Zespole Szkół nr 5 im. S. Kisielewskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowo-metodyczna pod hasłem: ”Przekonujemy się do prywatyzacji. Prywatyzacja, a edukacja”. Konferencję oficjalnie otworzył dyrektor ZS nr 5 Pan Jan Pilczuk. Jako głównych prelegentów gościliśmy Panią Magdalenę Szubert, przedstawiciela Biura Komunikacji Społecznej Ministerstwa Skarbu Państwa, Panią Barbarę Szymczyk, Dyrektora ds. Rozwoju Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz doradców metodycznych m. st. Warszawy reprezentujących Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: Panią Marię Rasińską, Panią Urszulę Wasilewską, Pania Wandę Sotomską, Panią Małgorzatę Polkowską i Panią Joannę Śliżewską.
Podczas spotkania został przedstawiony Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Przekonujemy się do prywatyzacji” i konkurs AD REM organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Udział w spotkaniu był dla uczniów i nauczycieli ciekawym doświadczeniem edukacyjnym i okazją do wzbogacenia wiedzy o prywatyzacji, zachętą do poznawania programów edukacyjnych Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz projektów edukacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa.
Nauczyciele uzyskali pakiet niezbędnych informacji oraz otrzymali bardzo interesujące materiały dydaktyczno-naukowe.
W programie konferencji znalazły się również wystąpienia na temat roli i zadań WCIES–u, Partnera Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w projekcie „Przekonujemy się do prywatyzacji”, a także stanu przygotowań do reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Obecni na spotkaniu doradcy metodyczni zachęcali nauczycieli do wzmożonej aktywności, podejmowania działań innowacyjnych i udziału w projektach Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Konferencja zakończyła się spotkaniem przy kawie i konsultacjami indywidualnymi, prowadzonymi przez Panią Joannę Śliżewską – koordynatora wojewódzkiego projektu „Przekonujemy się do prywatyzacji”.
Należy przy tym podkreślić duże zaangażowanie nauczycieli ZS nr 5 w Warszawie w organizację powyższego przedsięwzięcia.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie i udział w konferencji.


17 września 2010 r. o godz. 14.00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, ul. Karłowicza 4 odbędą się warsztaty dla nauczycieli i wychowawców szkół ponadgimnazjalnych nt.: „Innowacyjne formy wychowania szkolnego”. Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności oraz otrzymają narzędzia, które pozwolą doskonalić warsztat metodyczny przygotowania młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie i w życiu gospodarczym, z możliwie najlepszym wykorzystaniem zasobów kapitału ludzkiego, poprzez pogłębienie wiedzy na temat poznawania znaczenia własności dla rozwoju gospodarczego i wagi procesów prywatyzacyjnych, w oparciu o ogólnopolski projekt edukacyjny „Przygotowujemy się do prywatyzacji” realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada.
Partnerem lokalnym na terenie Lubelszczyzny jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.
W programie:
- spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Skarbu Państwa,
- informacje dot. projektu „Przygotowujemy się do prywatyzacji” i konkursu AD REM,
- przykłady ćwiczeń rozwijania wiedzy, zachowań i kompetencji kluczowych uczniów: prowadzenia dyskusji, wystąpień publicznych, prezentowania własnego stanowiska, współpracy i współzawodnictwa zespołowego, rozwijania własnej aktywności, zarządzania wiedzą.
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych.

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia: PODN Lublin, ul. Karłowicza 4, tel/fax 81 532 50 57, podn_lublin@wp.pl


17 września 2010 r. w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie o godzinie 11.00 odbędzie sie konferencja nt. „Blaski i cienie prywatyzacji” ramach projektu " Przekonujemy się do prywatyzacji".
Zapraszamy młodzież i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych woj. podkarpackiego.
Planowany program spotkania obejmie:
- informację o projekcie edukacyjnym „Przekonujemy się do prywatyzacji”,
- prezentację przykładów prywatyzacji firm w woj. podkarpackim przez przedstawicieli sprywatyzowanych zakładów pracy,
- wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa, znanych polityków.
Wierzę, że udział w spotkaniu stanie się dla uczniów i nauczycieli ciekawym doświadczeniem edukacyjnym i okazją do wzbogacenia wiedzy o prywatyzacji, zachęci ich do poznawania problemów związanych z funkcjonowaniem gospodarki wolnorynkowej i roli własności w rozwoju gospodarczym kraju. Będzie to również próba przygotowania młodzieży do udziału w konkursie AD REM 2010 - regionalnym i centralnym.


Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach zaprasza na spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące projektu "Przekonujemy się do prywatyzacji”.
Projekt jest organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada a Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach jest jednym z jego partnerów w województwie śląskim.

Celem Projektu jest zachęcenie uczniów do poznawania znaczenia własności dla rozwoju gospodarczego i wagi procesów prywatyzacyjnych.
Spotkanie odbędzie się 17 września 2010 o godz. 14.00 w naszym ośrodku. Podczas spotkania przekażemy Państwu wszelkie szczegóły na temat projektu, realizowanego jest już po raz drugi a któr w ubiegłym roku zakończył się dużym sukcesem! Chcemy ten sukces powtórzyć. Zapraszamy zatem dyrektorów i nauczycieli, którzy są zainteresowani szeroko rozumianą problematyką postaw obywatelskich i przedsiębiorczych.

Udział w spotkaniu oraz projekcie jest nieodpłatny a pozwoli uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczno-wychowawczy.

Na spotkaniu nauczyciele otrzymają nieodpłatnie materiały edukacyjne(w tym opracowane również przez Ministerstwo Skarbu Państwa) oraz hasła dostępu do tych, które zamieszczone są na stronie internetowej projektu: www.adrem.junior.org.pl
Planujemy również obecność przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa, którzy zaprezentują ideę projektu i którym będzie można zadawać dodatkowe pytania.

Zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc prosimy przesyłać na adres: mwatola@womkat.edu.pl, fax: 32 258 18 52.

Łączę wyrazy szacunku,
Anna Czarlińska-Wężyk - Koordynator regionalny projektu
Kierownik Pracowni Edukacji Zawodowej i Międzykulturowej
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
ul. kard. S. Wyszyńskiego 7
40-132 Katowice
tel.(32) 203 59 67 w. 223
fax. (32) 258 18 52
www.womkat.edu.pl
e-mail: aczarli@womkat.edu.pl


Dnia 16 września 2010 r. w Zespole Szkół nr 5 w Warszawie odbędzie się konferencja naukowo-metodyczna na temat: „Przekonujemy się do prywatyzacji. Prywatyzacja, a edukacja”. Jako gość honorowy weźmie w niej udział Pani Magdalena Szubert, przedstawiciel Biura Komunikacji Społecznej Ministerstwa Skarbu Państwa. Organizatorem konferencji jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

W trakcie spotkania nauczyciele otrzymają materiały szkoleniowe na temat „Własność to odpowiedzialność". Będą mieli również możliwość zapoznania się z Ogólnopolskim Projektem Edukacyjnym „Przekonujemy się do prywatyzacji” organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada (termin zgłoszenia szkół do projektu upływa 24 września 2010 roku!) oraz ofertą szkoleniową WCIES.
Celem prezentowanego projektu jest zachęcenie uczniów do poznawania znaczenia własności dla rozwoju gospodarczego kraju oraz wagi procesów prywatyzacyjnych. Zapraszam zatem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zainteresowani szeroko rozumianą problematyką prywatyzacji do udziału w konferencji i projekcie.
Udział w spotkaniu oraz projekcie jest nieodpłatny, a pozwoli wzbogacić warsztat pracy nauczyciela oraz uatrakcyjnić proces dydaktyczno wychowawczy.

Wszelkie pytania należy kierować na adres - asinow12@wp.pl

Joanna Śliżewska
Koordynator wojewódzki projektu
„Przekonujemy się do prywatyzacji”


Uwaga! Nauczycieli WOS-u, podstaw przedsiębiorczości, historii, a także przedmiotów zawodowych (zwłaszcza ekonomicznych) z woj. łódzkiego. Wszystkich zainteresowanych udziałem uczniów w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Przekonujemy się do prywatyzacji", organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, zapraszam do Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 14 września br. na godzinę 15.30 do sali 302 (III piętro).
Podczas spotkania nauczyciele otrzymają testy weryfikujące z kluczem odpowiedzi dla zgłoszonych uczniów; będzie można również złożyć osobiście formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszam,
Lokalny konsultant projektu: Anna Iwicka-Okońska.


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, partner Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Przekonujemy się do prywatyzacji”, zaprasza Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, WOS-u, przedmiotów zawodowych (zwłaszcza ekonomicznych) na konferencję „Przekonujemy się do prywatyzacji”, która odbędzie się 13 września 2010 r. o godz. 14.00 w Sali Kominkowej w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach przy ul. Ks. P. Ściegiennego 2.

Jako głównych prelegentów będziemy gościć na Konferencji przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa.
Podczas spotkania zostanie przedstawiony Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Przekonujemy się do prywatyzacji” i konkurs AD REM skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada.
Uczestnictwo w projekcie zapewnia uczniom zdobycie wiedzy z zakresu własności prywatnej, funkcjonowania giełdy, prywatyzacji oraz rozwijanie i kształtowanie, tak potrzebnych we współczesnym świecie, kompetencji kluczowych.
Uczestnicy konferencji otrzymają bezpłatnie pakiet materiałów edukacyjnych do wykorzystania na zajęciach oraz testy weryfikujące dla uczniów wraz z kluczem odpowiedzi (wersja A i B).

Czas trwania konferencji: od godz. 14.00 do godz. 16.00.

e-mail: maria.sobowiec@scdn.pl
tel.: 41 362 45 48 lub 41 362-45-13 w. 121
tel. kom.: 694 434 345
fax: 41 362 48 99 lub 41 362 35 03


Pomimo trwających wakacji, kolejna grupa osób zaangażowana w ogólnopolski projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Ministra Skarbu Państwa – Aleksandra Grada, została zaproszona do intensywnej pracy. W dniach 23-24 sierpnia w Spale odbyło się szkolenie dla zespołu koordynatorów regionalnych. Koordynatorzy zostali powołani w celu zorganizowania na początku listopada konkursu regionalnego AD REM, który jest III etapem projektu. Konkurs odbywać się będzie w 6. miastach: Poznaniu, Chorzowie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Łomży i Wrocławiu. W rozgrywkach regionalnych uczestniczyć będą łącznie 24 zespoły (po 4 w regionie), które zwyciężyły w II etapie konkursu.
Koordynatorzy zapoznali się ze swoimi zadaniami, omówili szczegółowo procedurę organizacji Konkursu, zasady współpracy z Wyższymi Szkołami Bankowymi (partnerem w projekcie) i materiały, które otrzymają od organizatora na potrzeby konkursu.
Praca trwała do późnego wieczora - na podziwianie uroków Spały pozostało niewiele czasu.

 


W sobotę, 8 maja 2010 roku odbyło się w siedzibie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości spotkanie konsultantów lokalnych projektu: „Przekonujemy się do prywatyzacji. Ogólnopolski konkurs AD REM”. Podczas spotkania wypracowali oni listę zadań, które będą pełnić w projekcie.
Aktywność swoją konsultanci skupią na trzech obszarach:
- promocja projektu w środowisku lokalnym,
- współpraca ze szkołami,
- dokumentowanie działań.
Spotkanie było bardzo owocne - ale czyż może być inaczej, gdy spotyka się osoby pełne energii i pomysłów? Dobrze to wróży projektowi.
W spotkaniu uczestniczyła także p. Maryla Miszczak - dyrektor programowy Fundacji i Koordynator programu – Bogumiła Filipiak. Konsultanci otrzymali po spotkaniu materiały, które będą wykorzystywać w swojej pracy.
Projekt ten jest programem edukacyjnym na temat własności prywatnej i prywatyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem prywatyzacji giełdowej, pod patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada.
 

Projekt otrzymał nagrodę
W dniu 9 listopada 2010 r. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości otrzymała nagrodę za projekt "Przekonujemy się do prywatyzacji".
więcej
Serwis edukacyjny MSP
więcej
Patronat medialny

więcej