Wszystkie pola są wymagane.
Konto nauczyciela

Debata szkolna

Debata jest zderzeniem poglądów, które zostają zaprezentowane w kulturalnej, przyjętej przez obie strony formie. Debatowanie uczy logicznego myślenia, konstruowania argumentów i wypowiadania się w sposób, który przyciąga uwagę słuchaczy. Kształtuje także umiejętności pracy grupowej, wymagającej dążenia do kompromisu, a jednocześnie daje szansę zaistnienia uczniowskim indywidualnościom. Udział w debacie pozwala na wielostronne przeanalizowanie omawianego problemu – drużyny debatujące przygotowują się do wystąpienia zarówno za, jak i przeciw postawionej tezie. O tym, czy drużyna będzie w debacie stroną aprobującą daną tezę, czy też będzie ją negować decyduje losowanie, jakie ma miejsce bezpośrednio przed samą debatą.

Każde z sześciu wystąpień członków dwóch trzyosobowych zespołów ma ściśle określony limit czasowy. Mówcy mają precyzyjnie określone zadania: definiowanie kluczowych pojęć, prezentacja własnych argumentów, polemika z tezami adwersarzy, konkluzja.

Wykorzystanie metody debaty, jako formy zorganizowanej, publicznej wymiany poglądów pomiędzy dwiema trzyosobowymi drużynami jest dobrym sposobem podsumowania pracy z uczniami w zakresie dowolnej tematyki.

Zamieszczone pliki zawierają prezantacje dotyczące metody debaty, przewodnik dla nauczyciela i sędziego oraz materiały do prowadzenia debaty.

Projekt otrzymał nagrodę
W dniu 9 listopada 2010 r. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości otrzymała nagrodę za projekt "Przekonujemy się do prywatyzacji".
więcej
Serwis edukacyjny MSP
więcej
Patronat medialny

więcej