Wszystkie pola są wymagane.
Konto nauczyciela

O projekcie

Projekt realizowany jest pod patronatem Ministra Skarbu Państwa
Aleksandra Grada.

Partnerami w realizacji projektu są: Wyższe Szkoły Bankowe, Wyższa Szkoła Agrobiznesu oraz placówki doskonalenia nauczycieli a także Kuratoria Oświaty zamieszczające informację dla szkół o możliwości udziału w jego działaniach edukacyjnych. Patronat medialny nad Projektem objęło Wydawnictwo Szkolne PWN.

Teza debaty: Akcjonariat obywatelski to najlepszy sposób na upowszechnianie własności prywatnej w Polsce.

Celem Projektu jest zachęcenie uczniów do poznawania (samodzielnie i podczas zajęć dydaktycznych) znaczenia własności dla rozwoju gospodarczego i wagi procesów prywatyzacyjnych.

Na stronie internetowej projektu zostaną zamieszczone materiały edukacyjne adresowane do uczniów i nauczycieli, tj.:

  • testy „uczące” z zakresu pojęć ekonomicznych, własności prywatnej, prywatyzacji funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych ‑ rozwiązują je uczniowie, którzy będą mogli nie tylko sprawdzić swoją aktualną wiedzę, ale także poznać prawidłowe odpowiedzi i ich uzasadnienie,
  • linki do stron portali edukacyjnych związanych z prywatyzacją, własnością i szeroko rozumianą edukacją ekonomiczną,
  • multimedialne materiały dla uczniów dotyczące giełdy, jej wpływu na rozwój gospodarki na świecie i produktów giełdowych,
  • scenariusze zadań edukacyjnych z zakresu tematyki Projektu do wykorzystania na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości, ale także WOS-u, historii, przedmiotów zawodowych (zwłaszcza ekonomicznych), na zajęciach pozalekcyjnych oraz w ramach pracy wychowawczej,
  • prezentacje dotyczące przygotowania i prowadzenia debaty,
  • materiały do sędziowania debat.

Nauczyciele otrzymają także testy weryfikujące wraz z kluczem odpowiedzi (wersja A i B) dla zgłoszonych uczniów.

Istotnym elementem Projektu jest Konkurs AD REM.

Uczeń, biorąc udział w Projekcie:

  • wzbogaci wiedzę z zakresu własności prywatnej, funkcjonowania giełdy i prywatyzacji;
  • przygotuje się do wystąpień publicznych;
  • zdobędzie doświadczenie we współzawodnictwie z rówieśnikami;
  • rozwinie umiejętności niezbędne na studiach i w dorosłym życiu, takie jak: korzystanie z różnych źródeł informacji, zarządzanie wiedzą, prezentowanie swojego stanowiska, obrona własnego zdania, formułowanie wniosków, analizowanie i weryfikowanie poglądów swoich i innych, stosowanie zasad prowadzenia dyskusji.

Szkoły uczestniczące w Projekcie otrzymają dostęp do ciekawych materiałów edukacyjnych oraz świetne narzędzie pracy dydaktycznej, jakim jest metoda debaty.

Już dziś zapraszamy Twoją szkołę do udziału w projekcie „Przekonujemy się do prywatyzacji”!

Projekt otrzymał nagrodę
W dniu 9 listopada 2010 r. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości otrzymała nagrodę za projekt "Przekonujemy się do prywatyzacji".
więcej
Serwis edukacyjny MSP
więcej
Patronat medialny

więcej